Живая встреча в Киеве + Онлайн трансляция по всему миру. Объединение женских сердец. «Изобилие от предков. Свобода от раскулачивания»

1 апреля 2018 года состоится

живая встреча в Киеве + Онлайн трансляция по всему миру. Объединение женских сердец. «Изобилие от предков. Свобода от раскулачивания».

Начало: очная встреча в Киеве — 12.30 (по Киеву и Москве) Место встречи: Нивки Холл. пр. Победы 84. 1 минута от метро Нивки.

Онлайн-трансляция — 13.00 (по Киеву и Москве)


Это очень глубокий тренинг по нивелированию и уравновешиванию энергий периода раскулачивания и репрессий. Уничтожить эти энергии просто невозможно. Бороться бессмысленно, потому что борьба усиливает то, на что направлена.

Многие из нас были рождены в Родах, которые подверглись раскулачиванию, переселению, ссылкам. Когда одни насилием забирали у других, трудом созданное «добро» материальное.

Уничтожались принципы истины, закладывались принципы открытого грабежа, в рамках государственной системы. И сейчас мы, в наших странах пожинаем плоды «взяток», и бедности, как прямое следствие тех энергетических узлов.

Те события, прошлых лет — перекрывают свободный поток энергии родовой силы богатого проявления и несут страхи:

  • что богатым быть опасно;
  • что не надо высовываться;
  • что лучше быть бедным и невидимым, чем известным и богатым;
  • страх довольства жизнью во всех сферах;
  • страх создавать деньги легко и в удовольствие;
  • страх накопительства и приумножения богатства, и привычка, что деньги ускользают сквозь пальцы и т.д.

Именно на эти низкие вибрации деньги и не идут.

Нужно уравновесить, сгармонизировать осознанием глубинных причин происходящего и тотально простить тех, кто раскулачивал и того, кого раскулачивали.

Повернутся лицом к палачам и к жертвам и сгладить,

противостояние энергий бедности и богатства внутри своих родов.

Я это делаю, потому что не делать просто не могу…

Это мое служение открытого сердца вам и ваше служение своим Родам.

Служение для процветания Человеческого Рода, для объединения женчин всей Планеты, на благо будущим поколениям, в мире с собой и изобилии во всех сферах…


Оплата денейшен, как почувствует ваше сердце до или после мероприятия…

Часть этой суммы, за вычетом расходов на создание мероприятия, мы закупим деревья и высадим аллеи памяти Предков… в каждой стране, которая будет участвовать в нашем международном телемарафоне…

Регистрация обязательна, что бы мы знали количество желающих — места ограничены!

Если вдруг, вы зарегистрировались и по каким-либо причинам не сможете присутствовать, сообщите нам, либо пригласите вашу подругу!

 


Реквизиты для денейшн по России:

СБ 4276510014043654 на имя Ирина Игоревна Ремер

Реквизиты для денейшн по РБ:

БЕЛАРУСБАНК 9112 0000 0355 9594 срок действия 12/19 Мащенок Юлия

Реквизиты для денейшн по Украине:

Приват Банк 5169 3305 1222 1455 на имя Радалова Светлана Геннадиевна

 

 


Выбирайте подходящий вариант участия:

Перед регистрацией, РЕКОМЕНДУЕМ посмотреть видео:

 Как найти письмо в почтовом ящике
после регистрации.
 Как добавить эл адрес
в Белый список.

vintage-pink-wallpaper vintage-pink-wallpaper2 раскулачивание
Одессаr Псков БАку
Сургут Польша вел
 тернополь Алматы

С Любовью и Светом,

Ваша Любосвета Радалова.

 


По всем вопросам обращайтесь:

+380969529705

+38073 433 08 11 (Viber, whatsapp) Инга

rodpraktiki@gmail.com

По поводу ссылки на трансялцию пишите к Юлии Коноваловой

 

перевод на польский

Obfitość Przodków! Swoboda od rozkułaczenia!

Jest to bardzo głęboki trening z niwelowania i zrównoważenia energii okresu rozkułaczania oraz represji. Unicestwić energie te nie jest możliwym. Walczyć – nie ma sensu, ponieważ walka wzmacnia to przeciwko czemu jest skierowana. Wiele z nas urodziło się w Rodach, które zostały poddane rozkułaczaniu, przesiedleniu, zsyłkom. Kiedy jedni odebrali drugim, z trudem stworzone „dobra” materialne. Burzono zasady prawdy, wprowadzano zasady dozwolonej kradzieży w ramach systemu państwowego. I teraz w naszych krajach „zbieramy owoce” „łapówek” i biedy jako bezpośrednie konsekwencje tamtych węzłów energetycznych. Tamte wydarzenia przeszłych lat blokują strumień energii siły rodowej w przejawianiu bogactwa i niosą za sobą takie lęki jak: — że być bogatym jest nie bezpiecznie, — że nie wolno się wychylać — że lepiej być biednym i niezauważalnym niż znanym i bogatym, — lęk przed zadowoleniem życiem we wszystkich dziedzinach, — lęk przed pozyskaniem pieniędzy z łatwością i z zadowoleniem — lęk przed gromadzeniem i pomnożeniem bogactwa, przyzwyczajenie, że pieniądze „uciekają przez palce” i t.d. Właśnie na takie niskie wibracje pieniądze nie przychodzą. Potrzebne jest aby zrównoważyć, zharmonizować poprzez świadomość głęboko zakorzenionych przyczyn tego co się dzieje i totalnie wybaczyć tych, którzy rozkułaczali. Powrócić twarzą do katów oraz do ofiar i zgładzić przeciwstawienie energii biedy i bogactwa wewnątrz swoich Rodów. Czynię to ponieważ zwyczajnie nie potrafię tego nie czynić… Jest to moje służenie z otwartego serca dla was i wasze służenie dla swoich Rodów. Służenie dla rozkwitania Rodu Ludzkiego, dla jednoczenia się żeńczyń całej Planety, dla dobra przyszłych pokoleń, dla pokoju ze sobą samą i we wszystkich dziedzinach… Opłata za trening – darowizna, według waszego serca do lub po treningu… Część tej kwoty, po pokryciu wydatków organizacyjnych, zostanie przeznaczona na zakup sadzonek drzew dla zasadzenia alei pamięci Przodków… Rejestracja jest konieczna abyśmy wiedziały ilość wszystkich chętnych ponieważ ilość miejsc jest ograniczona. Jeżeli po zarejestrowaniu się z jakieś przyczyny nie będziecie mogły uczestniczyć prosimy o wiadomość lub zaproście waszą przyjaciółkę!

Польща